آزادی اندیشه با این نظام نمیشه

یکی از شعارهای مردم در تظاهرات دیروز

عکس هایی از تظاهرات دیروز در صادقیه (عکس ها از:accursed )