بازداشت یک وکیل دادگستری

مریم قنبری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان ساعتی پیش بازداشت شد.

مریم قنبری

بنا به گزارش های رسیده ساعتی پیش ماموران امنیتی در ساعت سه بامداد به منزل مسکونی مریم قنبری یورش برده و ضمن تفتیش منزل و به همراه بردن برخی اوراق و اسناد وی را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

مریم قنبری یکی از حداقل ده نفری است که ظرف 24 ساعت گذشته بازداشت شده اند، برخی شایعات حاکی ست که به فعالان سیاسی، زنان و دانشجویی هشدار داده شده است که از تهران خارج شوند در غیر این صورت بازداشت خواهند شد.

مریم قنبری در سالهای گذشته در زمینه مسائل حقوقی زنان فعال بوده است ولی فعالیت سیاسی خاصی در ماههای اخیر نداشته است.

خبرهای تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد.